Het aanvragen van een verklaring arbeidsrelatie moet in de toekomst eenvoudiger worden. Recent ontving ik naar aanleiding van een aanvraag van een cliënt van mij een vragenformulier. Wil je dit formulier volledig en goed beantwoorden, dan lijkt het wel een boekenonderzoek. Naar mijn mening ongepast, de belastingdienst kan de bron van inkomen immers nog prima toetsen bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. De Var is alleen een globale beoordeling om de opdrachtgever buiten de discussie over eventuele inhoudingsplicht te houden. Dat de belastingdienst in sommige situaties nadere informatie wil, kan ik met goed voorstellen. De vragen in het formulier lijken echter zogenaamde “bron”vragen te zijn en geen vragen naar de arbeidsrelatie naar de verschillende opdrachtgevers.

Het vragenformulier heb ik als bijlage bij dit bericht ingesloten:

var vragen